نماد سایت اجاره خودرو آلفا

شرایط استفاده از بیمه نامه خودرو

مدارک لازم اجاره خودرو - required documents rent car

 

تمامی خودرو های مجموعه آلفا تیم  
دارای بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه میباشدند.

 

 

بیمه شخص ثالث

مستاجران آلفا در صورت وقوع حادثه میتوانند از کپن بیمه استفاده نمایند ولی باید توجه داشته باشند

که بیمه فقط مبلغ خسارت وارد شده به خودرو را به زیان دیده پرداخت میکند و الباقی مبلغ خسارت

(افت قیمت خودرو،مقدار خواب ماشین)بر عهده خود مستاجر خواهد بود.

 

!! نکته!!

در صورتی که فرد از بیمه بدنه و یا شخص ثالث استفاده کند   شرکت بیمه در پایان قرارداد  هزینه اضافه تری بابت کپن خرج شده طلب خواهد کرد،مقدار مبلغ درخواستی بر عهده مستاجر خواهد بود.

 

خروج از نسخه موبایل