نماد سایت اجاره خودرو آلفا

هزینه اضافه کیلومتر چگونه محاسبه می شود؟

مدارک لازم اجاره خودرو - required documents rent car
هزینه اضافه کیلومتر بر اساس میزان مبلغ اجاره روزانه تقسیم بر تردد مجاز آن خودرو محاسبه میشود

برای مثال کیلومتر مجاز روزانه خودرو کیا اپتیما جی تی لاین ۲۵۰ تا در روز میباشد و هزینه اجاره روزانه آن اگر

۳.۰۰۰.۰۰۰تومان باشد  هزینه هر یک کیلومتر طبق فرمول زیر محاسبه میشود

پس میتوان گفت اگر یک مشتری در یک روز با این خودرو ۲۶۸ کیلومتر دردد کرده باشد باید طبق فرمول

زیر مبلغ کیلومتر اضافه خود را پرداخت کند

سپاس که مارا برای اجاره  خودرو انتخاب کردید  برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
خروج از نسخه موبایل