از تهران تا دیگر شهرها با ماشین چند ساعت راه است

آیا تا به حال به این فکر کرده اید اگه زمان سفرتان را با ماشین تخمین بزنید چقدر در مدیریت زمانتون کمکتون میشه کرد؟ دانستن اینکه از تهران به دیگر شهر با ماشین چقدر راه است می تواند در مدیریت و برنامه ریز سفرتان بسیار کمک کند. شما در این مطلب می توانید تنها با یک کلیک روی شهر مورد نظرتان مسافت و ساعت مورد نظر را ببینید. در ادامه همراه شرکت اجاره خودرو آلفا تیم باشید. (از تهران تا دیگر شهرها با ماشین چند ساعت راه است)

شما می توانید با کلیک روی دکمه زیر به ماشین های اجاره ای در تهران دسترسی داشته باشید.

اجاره خودرو در تهران

از استان  تهران تا دیگر استان ها

خراسان جنوبی

از تهران تا خراسان جنوبی با ماشین
کیلومتر

1163 کیلومتر از تهران تا خراسان جنوبی

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا خراسان شمالی : ۱۱ الی ۱۴ ساعت

مازندران

از تهران تا مازندران با ماشین
کیلومتر

230 کیلومتر از تهران تا مازندران

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا مازندران : ۳.۳۰ الی ۵ ساعت

قم

از تهران تا قم با ماشین
کیلومتر

150 کیلومتر از تهران تا قم

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا قم: ۱.۳۰ الی ۲ ساعت

همدان

کیلومتر

320 کیلومتر از تهران تا همدان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا همدان: ۳.۳۴ الی ۴ ساعت

کردستان

کیلومتر

320 کیلومتر از تهران تا همدان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا همدان: ۳.۳۴ الی ۴ ساعت

لرستان

از تهران تا لرستان با ماشین
کیلومتر

487 کیلومتر از تهران تا لرستان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا همدان: ۵.۴۱ الی ۶.۳۰ ساعت

خوزستان

از تهران تا خوزستان با ماشین
کیلومتر

777 کیلومتر از تهران تا خوزستان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا خوزستان: ۹.۳۶ الی ۱۰.۳۰ ساعت

فارس

از تهران تا استان فارس با ماشین
کیلومتر

900 کیلومتر از تهران تا فارس

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا خوزستان: ۱۰ الی ۱۱ساعت

کرمان

از تهران تا کرمان با ماشین
کیلومتر

988 کیلومتر از تهران تا کرمان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا کرمان: ۱۱ الی ۱۲ساعت

خراسان رضوی

از تهران تا خراسان رضوی با ماشین
کیلومتر

891 کیلومتر از تهران تا خراسان رضوی

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا خراسان رضوی: ۱۰ الی ۱۳ ساعت

البرز

تهران تا البرز با ماشین
کیلومتر

53 کیلومتر از تهران تا البرز

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا خراسان شمالی : ۱ الی ۱.۳۰ ساعت

زنجان

از تهران تا زنجان با ماشین
کیلومتر

350 کیلومتر از تهران تا زنجان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا زنجان : ۴ الی ۵ ساعت

آذربایجان شرقی

از تهران تا آذرباهیجان شرقی با ماشین
کیلومتر

631 کیلومتر از تهران تا آذربایجان شرقی

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا زنجان : ۶.۴۵ الی ۷.۳۰ ساعت

مرکزی

از تهران تا مرکزی با ماشین
کیلومتر

282 کیلومتر از تهران تا مرکزی

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا مرکزی: ۳.۹ الی ۴ ساعت

چهار محال و بختیاری

از تهران تا چهار محال بختیاری با ماشین
کیلومتر

554 کیلومتر از تهران تا چهار محال بختیاری

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا چهار محال بختیاری: ۶.۳۷ الی ۷.۳۰ ساعت

یزد

از تهران تا یزد با ماشین
کیلومتر

625 کیلومتر از تهران تا یزد

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا یزد: ۶ الی ۸ ساعت

هرمزگان

از تهران تا هرمزگان با ماشین
کیلومتر

1264 کیلومتر از تهران تا هرمزگان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا هرمزگان: ۱۷.۴۰ الی ۱۹ ساعت

سیستان بلوچستان

از تهران تا سیستان بلوچستان با ماشین
کیلومتر

1121 کیلومتر از تهران تا سیستان بلوجستان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا سیستان بلوچستان: ۱۵.۳۱ الی ۱۷ ساعت

خراسان شمالی

از تهران تا خراسان شمالی با ماشین
کیلومتر

711 کیلومتر از تهران تا خراسان شمالی

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا خراسان شمالی : ۸ الی ۱۱ ساعت

گلستان

از تهران تا گلستان با ماشین
کیلومتر

225 کیلومتر از تهران تا سمنان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا سمنان : ۳.۳۰ الی ۵ ساعت

گیلان

از تهران تا گیلان با ماشین
کیلومتر

327 کیلومتر از تهران تا گیلان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا سمنان : ۳.۴۰ الی ۴.۳۰ ساعت

قزوین

از تهران تا قزوین با ماشین
کیلومتر

162 کیلومتر از تهران تا قزوین

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا سمنان : ۲ الی ۲.۳۰ ساعت

اردبیل

از تهران تا اردبیل با ماشین
کیلومتر

600 کیلومتر از تهران تا اردبیل

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا اردبیل: ۶.۴۳ الی ۷.۳۰ ساعت

کرمانشاه

از تهران تا کرمانشاه با ماشین
کیلومتر

600 کیلومتر از تهران تا کرمانشاه

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا اردبیل: ۵.۵۷ الی ۶.۳۰ ساعت

ایلام

از تهران تا ایلام با ماشین
کیلومتر

740 کیلومتر از تهران تا ایلام

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا ایلام: ۷.۰۷ الی ۹ ساعت

اصفهان

از تهران تا اصفهان با ماشین
کیلومتر

449 کیلومتر از تهران تا اصفهان

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا اصفهان: ۵ الی ۶ ساعت

بوشهر

از تهران تا بوشهر با ماشین
کیلومتر

1041 کیلومتر از تهران تا بوشهر

ساعت

زمان تقریبی با ماشین تا بوشهر: ۱۳ الی ۱۴ ساعت

×

پشتیبانی اجاره خودرو آلفا

× سوالی دارید؟